ניקוי ראש ההדפסה ZD611R
ניקוי ראש ההדפסה ZD611R
View content for :
Product:

ניקוי ראש ההדפסה
ZD611R

נקה את ראש ההדפסה לעתים קרובות כדי להגדיל את איכות ההדפסה ואת חיי המדפסת.
לצורך ניקוי ראש ההדפסה, השתמש תמיד בעט ניקוי חדש (עט ישן עלול לצבור מזהמים משימוש קודם, אשר עלולים לפגוע בראש ההדפסה).
ראש ההדפסה מתחמם במהלך ההדפסה. כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה, הימנע מנגיעה בראש ההדפסה. בצע תחזוקה של ראש ההדפסה רק באמצעות עט הניקוי.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית שמצטברת על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.
בעת טעינת מדיה או סרט חדשים, ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה.
  1. המדפסת פתוחה עבור החלפת גליל המדיה או ביצוע שירות מדפסת.
  2. אם מותקן סרט ההעברה, הוצא אותו לפני שתמשיך.
  3. שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש ההדפסה. נקה מהמרכז כלפי חוץ. פעולה זו תעביר דבק, המועבר מהקצוות החיצוניים של המדיה, אל מחוץ לנתיב המדיה. אל תשתמש בעט הניקוי על גליל ההדפסה.
    מציג ניקוי של ראש ההדפסה
  4. המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת.