Print Touch של Zebra
Print Touch של Zebra
View content for :
Product:

Print Touch של Zebra

תכונת Print Touch‎ של Zebra מאפשרת לך לגעת בהתקן התומך בתקשורת טווח אפס (NFC), כגון טלפון חכם או מחשב לוח, כדי לסרוק את לוגו Print Touch ולבצע צימוד של ההתקן למדפסת.
Print Touch זמינה בדגמים עם Bluetooth במתח נמוך שהותקן על ידי היצרן. יכולת זו מאפשרת לך להשתמש בהתקן כדי לספק את המידע שאתה מתבקש להזין, ואז להדפיס מדבקה המכילה את המידע הזה.
ייתכן שהתקנים ניידים מסוימים לא יתמכו בתקשורת NFC עם המדפסת עד לאחר שתגדיר את התצורה של הגדרות NFC הנדרשות בהתקן שלך. אם תיתקל בבעיות, התייעץ עם ספק השירות או יצרן ההתקן החכם לקבלת מידע נוסף.
מיקום הפעלת קורא NFC של Print Touch של Zebra
מציג את הלוגו Print Touch במדפסת התומכת ב-Print Touch

נתונים הכלולים בתגית NFC המקודדת

  • כתובת URL לדף תמיכה בסגנון QuickHelp (עזרה מהירה) של Zebra
  • כתובת MAC של Bluetooth Low Energy של המדפסת
  • כתובת MAC של Bluetooth Classic של המדפסת (אם קיימת)
  • כתובת MAC של Wi-Fi (רשת תקשורת מקומית אלחוטית) של המדפסת (אם קיימת)
  • כתובת MAC קלסית של Ethernet (רשת תקשורת מקומית) של המדפסת (אם קיימת)
  • ה-SKU של המדפסת - לדוגמה ZD42122-D01W01EZ
  • המספר הסידורי של המדפסת

שימושים עבור תכונת Print Touch (תגית NFC)

  • לסייע לצימוד Bluetooth עם התקן נייד תואם
  • להפעיל יישום
  • להפעיל דפדפן נייד ולהציג בו דף אינטרנט