סגירת המדפסת
סגירת המדפסת
View content for :
Product:

סגירת המדפסת

סגור את המדפסת לאחר קבלת גישה לתא המדבקה כדי להגן על המדפסת.
  1. אם מדבקות נטענות במדפסת, ודא שהמדבקות מכסות לגמרי את גליל ההדפסה בחזית המדפסת.
    אם המדפסת אינה בשימוש, מומלץ להניח מדבקה (1) על כל גליל ההדפסה ולסגור כדי למנוע מראש ההדפסה להידבק לגליל ההדפסה. עשה זאת עבור משלוח ואחסון.
    הכנת המדפסת לסגירה.
  2. הורד בעדינות את הכיסוי.
  3. לחץ כלפי מטה על חזית המדפסת כדי לסגור. דחוף את המרכז או את שתי הפינות של המדפסת בחוזקה עד ששני צדי התפסים יינעלו.
    סגירת המדפסת.