תצורת ZPL
תצורת ZPL

תצורת ZPL

פרק זה מספק סקירה של ניהול תצורת המדפסת, הגדרת התצורה של דוח מצב ותדפיסי זיכרון המדפסת.