שימוש ב-Print Touch וביכולות ה-NFC שלו
שימוש ב-Print Touch וביכולות ה-NFC שלו
View content for :
Product:

שימוש ב-Print Touch וביכולות ה-NFC שלו

התכונה Print Touch של Zebra מאפשרת לך לקרב התקן מבוסס-Android™‎ ותומך-NFC (כגון טלפון חכם או מחשב לוח) לסמל Print Touch של מאתר ה-NFC (תקשורת טווח אפס) של המדפסת (1) כדי לשייך בין ההתקן והמדפסת. יכולת זו מאפשרת לך להשתמש בהתקן כדי לספק את המידע שאתה מתבקש להזין, ואז להדפיס מדבקה המכילה את המידע הזה.
ייתכן שהתקנים מסוימים לא יתמכו בתקשורת NFC עם המדפסת עד לאחר שתשנה את ההגדרות. אם תיתקל בבעיות, התייעץ עם ספק השירות או יצרן ההתקן החכם לקבלת מידע נוסף.
מיקום Print Touch‏ (NFC פסיבי)
מציג את הלוגו Print Touch במדפסת התומכת ב-Print Touch