לוח זמנים מומלץ לניקוי
לוח זמנים מומלץ לניקוי

לוח זמנים מומלץ לניקוי

השתמש בהנחיות הבאות כדי לקבל סיוע בהדפסת מדבקות באיכות גבוהה וכדי לשמור על פעולה תקינה של המדפסת.

ראש הדפסה

מרווח זמן:
נקה את ראש ההדפסה לאחר הדפסה של 5 גלילים.
נוהל:
ראה .

גליל הדפסה (הנעה) סטנדרטי

מרווח זמן:
לפי הצורך כדי לשפר את איכות ההדפסה. גלילי הדפסה יכולים להחליק, מה שיגרום לעיוות של תמונת ההדפסה ובמקרים הגרועים ביותר המדיה (מדבקות, קבלות, תגיות וכו') לא תנוע.
נוהל:

נתיב מדיה

מרווח זמן:
נקה לפי הצורך.
שיטה:
נקה היטב במטליות ניקוי נטולות סיבים שהוספגו קלות באלכוהול איזופרופיל (רמת טוהר של 99.7% לפחות). הנח לאלכוהול להתנדף לחלוטין.
נוהל:

פנימי

מרווח זמן:
נקה את המדפסת לפי הצורך.
שיטה:
השתמש במטלית רכה, במברשת או באוויר דחוס כדי לנקות אבק או להרחיקו באמצעות אוויר דחוס אל מחוץ למדפסת. השתמש באלכוהול איזופרופיל (רמת טוהר של 99.7% לפחות) ובמטלית ניקוי נטולת סיבים כדי למוסס מזהמים כמו שמנים ולכלוך.
נוהל: עיין בפרטים שלהלן:

חיצוני

מרווח זמן:
נקה לפי הצורך.
שיטה:
השתמש במטלית רכה, במברשת או באוויר דחוס כדי לנקות אבק או להרחיקו באמצעות אוויר דחוס אל מחוץ למדפסת. השתמש באלכוהול איזופרופיל (רמת טוהר של 99.7% לפחות) ובמטלית ניקוי נטולת סיבים כדי למוסס מזהמים כמו שמנים ולכלוך

מנפק מדבקות אופציונלי

מרווח זמן:
נקה לפי הצורך כדי לשפר את פעולות ניפוק המדבקות.
נוהל:

יחידת חיתוך אופציונלית

מרווח זמן:
אינו רכיב הניתן לטיפול על-ידי המשתמש. אסור לנקות בתוך פתח יחידת החיתוך או את מנגנון הלהב. תוכל לנקות את מסגרת יחידת החיתוך באמצעות שיטת ניקוי הצד החיצוני של המדפסת.
שיטה:
פנה לטכנאי שירות.
נוהל:
לא ישים.
ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול המשתמש. אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). אסור לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון יחידת החיתוך.
הלהב מצופה בציפוי מיוחד שמגן עליו מפני דבק ושחיקה. הניקוי עלול לפגוע בלהב.
שימוש בכלים, פיסות צמר גפן, ממסים (כולל אלכוהול) וכו' שאינם מאושרים עלולים לגרום נזק ליחידת החיתוך, לפגוע באורך חיי השירות שלה או לגרום לקשירת יחידת החיתוך.