סוללה ובסיס אופציונליים מחוברים
סוללה ובסיס אופציונליים מחוברים
View content for :
Product:

סוללה ובסיס אופציונליים מחוברים

הסוללה והבסיס האופציונליים המחוברים הם ערכת שדרוג מדפסת נפוצה של Link-OS עבור משפחת המדפסות.
מדפסת עם בסיס סוללה וסוללה
מדפסת עם בסיס סוללה מותקן
סוללה
1 - בסיס ספק סוללה
3 – סוללה
2 - נוריות חיווי מצב וטעינה של סוללה
4 - ממשק הספק
הכנסת הסוללה
סוללה מיושרת להכנסה לבסיס
סוללה מיושרת להכנסה לבסיס
1 - תפס סוללה
2 - לחצן בקרת סוללה
ניתן לטעון את הסוללה, לבדוק אותה ולקבוע את תצורתה לאחסון, ללא המדפסת. נדרש ספק כוח למדפסת או מקור מתח מאושר אחר על-ידי Zebra לטעינת הסוללה.