Ekran u boji osetljiv na dodir i kontrole
Ekran u boji osetljiv na dodir i kontrole
View content for :
Product:

Ekran u boji osetljiv na dodir i kontrole

Opcioni
ekran u boji osetljiv na dodir
omogućava lak pristup funkcijama štampača, pokretanje zadataka štampanja, korišćenje čarobnjaka i pruža vizuelno interaktivne ekrane koji pomažu sa zadacima i rešavanjem problema.

Početni ekran

Početni
ekran štampača prikazuje trenutni status štampača i omogućava vam da pristupite menijima štampača. Možete da rotirate sliku na štampaču za 360 stepeni da biste je videli iz svih uglova.
Status štampača
Informacije o štampaču
Prikazuje dva početna ekrana – Status štampanja i Informacije o štampaču.
Štampači sa opcionim
ekranom u boji osetljivim na dodir
imaju sledeće funkcije:
 • Kontrole
  standardnog interfejsa
  štampača i indikatori statusa štampača omogućavaju brz i jednostavan pristup uobičajenim operacijama štampanja.
 • Interaktivni
  ekran u boji osetljiv na dodir
  prikazuje normalni radni status
  početnog ekrana
  , uz pristup sledećim stavkama:
  • Print Status (Status štampanja)
   i
   Printer Info (Informacije o štampaču)
  • Menu (Meni)
   – koristi se za upravljanje i kontrolu štampanja i komunikacije
  • Wizards (Čarobnjaci)
   – omogućava vam da penjate postavke štampača prolaženjem kroz upite. Pogledajte Čarobnjaci štampača.
  • Shortcuts (Prečice)
   – omogućava vam da brzo pristupate nedavnim stavkama menija i da čuvate omiljene. Dodirnite zatamnjenu ikonu
   srca
   pored stavke menija da biste je sačuvali na listi omiljenih. Omiljene stavke se prikazuju redosledom kojim su sačuvane.
Podešavanje
prečica
Prikazuje biranje omiljenih stavki i način na koji funkcioniše nedavno korišćeno.Prikazuje biranje omiljenih stavki i način na koji funkcioniše nedavno korišćeno.
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
  prikazuje poruke o
  upozorenjima i greškama
  operateru.
  • Ako je boja pozadine
   početnog ekrana
   žuta ili crvena, štampač je u stanju upozorenja ili greške. Više informacija potražite u odeljku Rešavanje upozorenja i grešaka.
  • Prikazuje brzu vezu ka uputstvima na mreži i video zapisima sa uputstvima za pristup sa mobilnih uređaja.
  • Pristupite ugrađenoj pomoći.
Prikazuje novu prečicu u meniju
Shortcuts (Prečice)
.