Storage (Memorija) USB Copy: Files to Printer (Kopiranje: datoteke na štampač)
Storage (Memorija) USB Copy: Files to Printer (Kopiranje: datoteke na štampač)
View content for :
Product:

Storage (Memorija)
USB
Copy: Files to Printer (Kopiranje: datoteke na štampač)

Izaberite datoteke koje želite da kopirate na štampač sa USB fleš jedinice.
 1. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port štampača. Štampač prikazuje dostupne datoteke.
 2. Dodirnite
  polje
  pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija
  Select All (Izaberi sve)
  .
 3. Dodirnite
  oznaku potvrde
  da biste kopirali izabrane datoteke.
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.read_list