Connection (Veza) Bluetooth Bluetooth Bonding (Bluetooth povezivanje)
Connection (Veza) Bluetooth Bluetooth Bonding (Bluetooth povezivanje)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Bluetooth
Bluetooth Bonding (Bluetooth povezivanje)

Kontroliše da li će se Bluetooth grupa povezivati ili čuvati ključeve veze za uređaje koji se uspešno povežu sa štampačem.
Prihvatljive vrednosti:
ON
– omogućava Bluetooth povezivanje.
OFF
– onemogućava Bluetooth povezivanje.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.bonding