Instaliranje opcija za izbacivanje, sečenje i cepanje medija
Instaliranje opcija za izbacivanje, sečenje i cepanje medija
View content for :
Product:

Instaliranje opcija za izbacivanje, sečenje i cepanje medija

Ovaj štampač koristi uobičajeni metod postavljanja i montiranja za dozatore nalepnica, sekač i opcione komplete za skidanje nalepnica.
Da biste zaštitili sebe i štampač, pre instalacije, ponovnog konfigurisanja ili rešavanja problema sa manipulisanjem medijima, postupite na sledeći način.
  • Uklonite rolnu medija iz držača rolne medija.
  • Isključite DC utikač sa zadnje strane štampača.
  • Uklonite sve kablove interfejsa i USB uređaje.
Potrebne alatke:
Kompleti za nadogradnju se isporučuju sa uobičajenim T10 heksolobularnim inbus ključem.
Uobičajeno, ne bi trebalo da uklanjate i zamenjujete module za povezivanje.
Štampač će proveriti hardverske izmene i po potrebi se konfigurisati tokom ponovnog pokretanja. Da biste ostvarili najbolje performanse štampača, odmah ažurirajte firmver štampača nakon početnog podešavanja ili nakon završetka nadogradnje štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.

Uklanjanje opcija za manipulisanje medijima

Standardni okvir za cepanje uklanja se na isti način kao i druge opcije štampača za manipulisanje medijima.
  1. Okrenite štampač naopako. Uklonite dva zavrtnja za montiranje.
  2. Gurnite okvir duž prednje strane štampača oko 12,5 mm (0,5 inča) prema postolju štampača. Izvucite labavi okvir direktno sa prednje strane štampača.
Prikazuje uklanjanje zavrtanja koji pričvršćuju okvir za štampač.

Instaliranje opcija za manipulisanje medijima

Pogledajte ilustracije za postavljanje opcionih okvira za medije na štampač.
  1. Centrirajte i gurnite modul na prednji deo štampača i uvucite ga u prednji deo štampača.
  2. Postavite opcioni modul na štampač pomoću dva zavrtnja.

Instaliranje dozatora nalepnica

Prikazuje okvir umetnut u prednji deo štampača i fiksiran zavrtnjima.

Instaliranje sekača medija

Prikazuje okvir umetnut u prednji deo štampača i fiksiran zavrtnjima.