Meniji za povezivanje
Meniji za povezivanje
View content for :
Product:

Meniji za povezivanje

Koristite ovaj meni da biste podesili parametre veze za žičnu i bežičnu (Wi-Fi i Bluetooth) komunikaciju štampača.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).