RFID Read Power (Snaga čitanja)
RFID Read Power (Snaga čitanja)
View content for :
Product:

RFID
Read Power (Snaga čitanja)

Ako se željena snaga čitanja ne postigne pomoću kalibracije RFID nalepnice, moguće je navesti vrednost.
Prihvatljive vrednosti:
0 do 30
Povezane ZPL komande:
^RW
SGD komanda koja se koristi:
rfid.reader_1.power.read
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
RFID
Setup (Podešavanje)
RFID READ PWR (RFID snaga čitanja)