Opciona priključena baterija i postolje
Opciona priključena baterija i postolje
View content for :
Product:

Opciona priključena baterija i postolje

Opciona priključena baterija i postolje predstavlja uobičajeni komplet za nadogradnju Link-OS štampača iz ove serije.
Štampač sa postoljem baterije i baterijom
Štampač sa instaliranom postoljem baterije
Baterija
1 – Postolje za napajanje sa baterijom
3 – Baterija
2 – Indikatori statusa baterije i punjenja
4 – Interfejs za napajanje
Umetanje baterije
Baterija je poravnata radi umetanja u postolje
Baterija je poravnata radi umetanja u postolje
1 – Bravica za bateriju
2 – Dugme Battery Control (Upravljanje baterijom)
Bateriju možete da punite, proveravate i konfigurišete za skladištenje bez štampača. Za punjenje baterije potrebno je napajanje štampača ili drugi odobreni Zebra izvor napajanja.