System (Sistem) Program Language (Programski jezik) ZBI
System (Sistem) Program Language (Programski jezik) ZBI
View content for :
Product:

System (Sistem)
Program Language (Programski jezik)
ZBI

Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0) je opcija programiranja koja može da se kupi za štampač.
Ako su ZBI programi preuzeti na štampač, izaberite onaj koji želite da pokrenete pomoću ove stavke menija. Ako na štampaču ne postoji nijedan program, navedeno je
NONE (NIJEDAN)
.
Nakon preuzimanja ZBI programa, ali kada nijedan nije pokrenut, štampač prikazuje sve dostupne programe. Da biste pokrenuli jedan od njih, dodirnite
Run (Pokreni)
(označeno belom bojom) ispod naziva programa.
Nakon što se program pokrene, biće prikazan samo taj program. Dodirnite
Stop (Zaustavi)
(označeno belom bojom) da biste zaustavili program.
SGD komanda koja se koristi:
zbi.key
(identifikuje da li je opcija ZBI 2.0 omogućena ili onemogućena na štampaču)