Upozorenje: Otvorena je glava za štampanje / poklopac
Upozorenje: Otvorena je glava za štampanje / poklopac
View content for :
Product:

Upozorenje: Otvorena je glava za štampanje / poklopac

Pritisnuta je komanda za štampanje ili dugme
FEED
, a štampač je detektovao da glava za štampanje (poklopac) nije zatvorena.

Uzrok: Poklopac je otvoren

Izdata je komanda za štampanje ili je pritisnuto dugme
FEED
, a štampač prijavljuje da je poklopac otvoren.

Rešenje: Zatvorite poklopac

  1. Zatvorite poklopac / glavu za štampanje.
  2. Gurnite prednje gornje uglove poklopca štampača nadole. Normalno bi trebalo da čujete i osetite da bravice na poklopcu legnu na mesto da biste zaključali poklopac.

Rešenje: Prekidač za otvaranje glave

Pozovite servisera.