Utvrđivanje tipova termalnih medija
Utvrđivanje tipova termalnih medija

Utvrđivanje tipova termalnih medija

Mediji za termalni prenos zahtevaju traku za štampanje, a direktni termalni mediji je ne zahtevaju. Da biste utvrdili da li se traka mora koristiti sa određenim medijem, obavite test grebanja medija.
Da biste obavili test grebanja medija, pratite sledeće korake:
  1. Noktom ili poklopcem olovke zagrebite površinu medija za štampanje. Čvrsto i brzo pritisnite dok prevlačite preko površine medija. Direktni termalni mediji su hemijski tretirani radi štampanja (otkrivanja) prilikom primene toplote. Ovaj metod testiranja koristi toplotu usled trenja za izlaganje medija.
  2. Da li se na mediju pojavila crna oznaka?
Rezultati testa grebanja medija
Ako se crna oznaka...
Medij je...
Pojavi na mediju
Direktni termalni. Nije potrebna traka.
Ne pojavi na mediju
Termalni prenos. Potrebna je traka.