Problem: Zadatak nalepnice je poslat, nema prenosa podataka
Problem: Zadatak nalepnice je poslat, nema prenosa podataka

Problem: Zadatak nalepnice je poslat, nema prenosa podataka

Uslov

Štampaču je poslat format nalepnice, ali nije prepoznat. Indikator
DATA (Podaci)
ne treperi.

Uzrok

Parametri komunikacije su netačni za tipičnu komunikaciju putem serijskog interfejsa.

Rešenje

Interna podrška za štampač
  • Proverite postavke komunikacije upravljačkog programa štampača ili softvera (ako je primenljivo).
  • Samo serijski port – proverite protokol potvrde i postavke serijskog priključka štampača. Postavka koja se koristi mora da odgovara onoj koju koristi host računar.
  • Serijski kabl koji pokušavate da koristite možda nije standardni kabl tipa DTE ili DCE, oštećen je ili je predugačak po specifikacijama za serijski priključak RS-232
  • Kabl interfejsa je možda predugačak, ne ispunjava specifikacije interfejsa, nije pravilno zaštićen ili preusmerava elektronske izvore šuma (fluorescentna svetla, transformatori, motori itd.).
  • Pogledajte Serijski interfejs (podešavanje), Zahtevi za kabl interfejsa i
    Interfejs serijskog porta
    (ožičenje konektora).