Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača
Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača

Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača

Za štampače sa instaliranim žičnim ili bežičnim opcijama povezivanja, odštampajte dodatni izveštaj o konfiguraciji štampača.
Ove informacije su potrebne za uspostavljanje i rešavanje problema u vezi sa Ethernet (LAN i WLAN), Bluetooth 4.2 i Bluetooth LE mrežnim štampanjem. Sledeći otisak je odštampan pomoću ZPL komande
~WL
.

iOS Bluetooth podrška

  • iOS uređaji imaju kompatibilnost sa klasičnom Bluetooth vezom 4.X (uz kompatibilnost sa 3.0) kada je u štampaču instalirana opcija za Wi-Fi i klasično Bluetooth bežično povezivanje, što je navedeno kao podržano na dnu izveštaja o Bluetooth konfiguraciji.
  • iOS postavka je navedena na dnu izveštaja o Bluetooth konfiguraciji kao da nije podržana kada je detektovano da opcija Bluetooth bežične veze nije instalirana.
  • Pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji (OTKAZIVANJE samotestiranja) za uzorak otiska izveštaja o mrežnoj konfiguraciji.