Connection (Veza) WLAN WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
Connection (Veza) WLAN WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)

Ovaj parametar označava da li korisnik (trajno) ili server (dinamično) bira IP adresu bežičnog servera za štampanje. Kada je izabrana dinamička opcija, ovaj parametar saopštava metode kojima ovaj server za štampanje prima IP adresu sa servera.
Morate da resetujete server za štampanje kako bi promene mrežnih postavki postale aktivne. Pogledajte
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Resetuj mrežu)
.
Prihvatljive vrednosti:
ALL, GLEANING ONLY, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
wlan.ip.protocol
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)