RFID RFID Test
RFID RFID Test
View content for :
Product:

RFID
RFID Test

Tokom RFID testa štampač će pokušati da čita i upisuje na primopredajnik. Štampač se ne pomera tokom ovog testa.
Da biste testirali RFID oznaku:
  1. Postavite RFID oznaku sa primopredajnikom preko niza RFID antene.
  2. Dodirnite
    Start (Pokreni)
    .
Tipični rezultati se prikazuju na ekranu.
SGD komanda koja se koristi:
rfid.tag.test.content
rfid.tag.test.execute