Connection (Veza) WLAN WLAN Subnet (WLAN podmreža)
Connection (Veza) WLAN WLAN Subnet (WLAN podmreža)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN Subnet (WLAN podmreža)

Pogledajte i, ako je potrebno, promenite bežičnu podmrežnu masku.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite
Connection (Veza)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
na TRAJNO, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Resetuj mrežu)
).
Prihvatljive vrednosti:
000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
wlan.ip.netmask
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)