Vežba 4: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću USB tastature i odštampajte nalepnicu
Vežba 4: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću USB tastature i odštampajte nalepnicu
View content for :
Product:

Vežba 4: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću USB tastature i odštampajte nalepnicu

Funkcija stanice za štampanje omogućava vam da koristite USB Human Interface Device (HID) uređaj, kao što je tastatura ili čitač bar-kodova, za unos podataka iz polja
^FN
u
*.ZPL
datoteku predloška.
Zebra ZKDU takođe može da se koristi na štampačima bez ekrana u boji osetljivog na dodir korišćenjem malo drugačije procedure koja je dokumentovana u ZKDU vodiču.
 1. Nakon obavljanja prethodne vežbe, priključite USB tastaturu na USB host port.
 2. Dodirnite
  Menu (Meni)
  Print (Štampanje)
  .
  Prikazuje ekran menija Print Station (Stanica za štampanje).
 3. Dodirnite
  Menu (Meni)
  Print (Štampanje)
  Print Station (Stanica za štampanje)
  .
  Prikazuje ekran menija Print Station (Stanica za štampanje).
  Štampač učitava sve izvršne datoteke i obrađuje ih. Prikazaće se lista dostupnih datoteka.
 4. Izaberite datoteku
  KEYBOARDINPUT.ZPL
  .
  Štampač pristupa datoteci i traži od vas informacije iz polja
  ^FN
  u datoteci. U tom slučaju će od vas tražiti da unesete ime.
 5. Otkucajte ime na tastaturi, a zatim pritisnite
  ENTER
  .
  Štampač će tražiti broj nalepnica koje treba odštampati.
 6. Navedite željenu količinu nalepnica, a zatim ponovo pritisnite
  ENTER
  .
  Štampa se navedeni broj nalepnica, sa vašim imenom u odgovarajućim poljima.