Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću pametnog uređaja i odštampajte nalepnicu
Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću pametnog uređaja i odštampajte nalepnicu
View content for :
Product:

Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću pametnog uređaja i odštampajte nalepnicu

Koristite Zebra Utilities na pametnom uređaju ili telefonu za osnovne operacije sa štampačem.
Koraci u ovoj vežbi mogu malo da se razlikuju u zavisnosti od pametnog uređaja, dobavljača usluga ili od toga da li ste već instalirali besplatnu aplikaciju Zebra Utilities na pametnom uređaju.
Specifična uputstva o konfigurisanju štampača za korišćenje Bluetooth interfejsa potražite u Zebra Bluetooth korisničkom priručniku. Kopija ovog priručnika dostupna je na zebra.com/manuals.
 1. Ako na uređaju nije instalirana aplikacija Zebra Utilities, otvorite prodavnicu aplikacija za uređaj, potražite aplikaciju Zebra Utilities i instalirajte je.
 2. Da biste uparili pametni uređaj sa štampačem tako što ćete držati pametni uređaj pored ikone NFC na štampaču.
  1. Ako je potrebno, pristupite Bluetooth informacijama o štampaču pomoću pametnog uređaja. Uputstva potražite u dokumentaciji proizvođača za vaš uređaj.
  2. Ako je potrebno, izaberite serijski broj Zebra štampača da biste ga uparili sa uređajem.
  3. Nakon što štampač detektuje pametni uređaj, štampač će možda od vas tražiti da prihvatite ili odbacite uparivanje. Ako je potrebno, dodirnite
   ACCEPT (PRIHVATI)
   . Neki pametni uređaji će se upariti sa štampačem bez ovog upita.
 3. Pokrenite aplikaciju Zebra Utilities na uređaju.
  Prikazaće se glavni meni aplikacije Zebra Utilities.
  Prikazuje ekran menija Print Station (Stanica za štampanje).
 4. Ako imate Apple uređaj, obavite sledeće korake: da biste omogućili komunikaciju.
  1. Dodirnite ikonu
   Settings (Postavke)
   (zupčanik) u donjem desnom uglu.
  2. Promenite postavku za
   Get Labels From Printer (Preuzmi nalepnice sa štampača)
   na
   ON (Uključeno)
   .
  3. Dodirnite
   Done (Gotovo)
   .
 5. Dodirnite
  Files (Datoteke)
  Pametni uređaj dobija podatke sa štampača i prikazuje ih.
  Ovaj proces preuzimanja može da potraje nekoliko minuta.
 6. Krećite se kroz prikazane formate i izaberite
  E:SMARTDEVINPUT.ZPL
  .
  Na osnovu polja
  ^FN
  u formatu nalepnice, pametni uređaj će od vas zatražiti da unesete ime.
 7. Unesite svoje ime na upit.
 8. Ako želite, promenite količinu nalepnica za štampanje.
 9. Dodirnite
  PRINT (ODŠTAMPAJ)
  da biste odštampali nalepnicu.