RFID RFID Calibrate (RFID kalibracija)
RFID RFID Calibrate (RFID kalibracija)
View content for :
Product:

RFID
RFID Calibrate (RFID kalibracija)

Pokrenite kalibraciju oznake za RFID medij. (Nije isto kao kalibracija medija i trake.) Tokom postupka štampač premešta medij, kalibriše položaj RFID oznake i određuje optimalne postavke za RFID medij koji se koristi. U ove postavke spadaju položaj za programiranje, element antene koji treba koristiti i nivo snage za čitanje/pisanje koji treba koristiti. Za više informacija pogledajte RFID vodič za programiranje 3.
Pre nego što pokrenete ovu komandu, ubacite RFID medije u štampač, kalibrišite štampač, zatvorite glavu za štampanje i umetnite bar jednu nalepnicu kako biste bili sigurni da će kalibracija oznake početi iz ispravnog položaja.
Ostavite sve primopredajnike pre i posle oznake koja se kalibriše. To omogućava štampaču da odredi RFID postavke koje ne kodiraju susednu oznaku. Omogućite delu medija da viri sa prednje strane štampača da bi se omogućio povratno uvlačenje tokom procedure kalibracije oznaka.
Povezane ZPL komande:
^HR
SGD komanda koja se koristi:
rfid.tag.calibrate