Connection (Veza) WLAN WLAN IP Address (WLAN IP adresa)
Connection (Veza) WLAN WLAN IP Address (WLAN IP adresa)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN IP Address (WLAN IP adresa)

Pogledajte i, ako je potrebno, promenite bežičnu IP adresu štampača.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite
Connection (Veza)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
na
PERMANENT
, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Resetuj mrežu)
).