Konfigurisanje Bluetooth opcije
Konfigurisanje Bluetooth opcije

Konfigurisanje Bluetooth opcije

Zebra Setup Utilities pruža brz i jednostavan način za konfigurisanje bežične Bluetooth veze sa štampačem.
 1. Dvaput kliknite na ikonu
  Zebra Setup Utilities
  na radnoj površini.
 2. USB kabl štampača povežite sa računarom.
 3. Na prvom ZSU ekranu, istaknite štampač koji je prikazan u prozoru i kliknite na
  Configure Printer Connectivity (Podesi povezivanje štampača)
  , ako je prikazano.
 4. Izaberite
  Bluetooth
  na ekranu
  Connectivity Type (Tip veze)
  i kliknite na dugme
  Next (Dalje)
  .
 5. Na ekranu
  Bluetooth Settings (Bluetooth postavke)
  označite
  Enabled (Omogućeno)
  da biste omogućili Bluetooth funkciju.
 6. U polju za tekst
  Friendly Name (Praktični naziv)
  podesite Bluetooth naziv uređaja. Ovaj naziv se pojavljuje tokom otkrivanja uređaja, a centralni uređaj će označiti štampač ovim nazivom.
 7. Podesite
  Discoverable (Vidljivo)
  na Uključeno ili Isključeno da biste podesili da li će se uređaj pojaviti kada centralni uređaji traže nove uređaje za uparivanje.
 8. Podesite
  Authentication (Potvrda identiteta)
  na Uključeno.
  Ova postavka ne postoji u sistemu Link-OS, ali je potrebno da je uključite ako želite da unesete PIN u ZSU. Stvarna postavka potvrde identiteta na štampaču podešava se u
  Security Mode (Režim bezbednosti)
  u meniju
  Advanced Settings (Napredne postavke)
  .
 9. Vrednosti koje su podešene u polju
  Authentication PIN (PIN za potvrdu identiteta)
  razlikovaće se u zavisnosti od Bluetooth verzije centralnog uređaja. Ako se na centralnom uređaju koristi BT v2.0 ili stariji, u ovo polje unesite numeričku vrednost. Od vas će se tražiti da unesete istu vrednost na centralnom uređaju da biste potvrdili uparivanje.
  Security Mode (Režim bezbednosti)
  2 ili 3 u
  Advanced Settings (Napredne postavke)
  takođe treba da bude izabran i za uparivanje pomoću PIN-a. U naprednim postavkama izaberite bezbednosni režim 2 ili 3 za uparivanje pomoću PIN-a.
  Ako centralni uređaj koristi BT v2.1 ili noviji, ova postavka nema efekta. BT 2.1 ili noviji koristi funkciju Secure Simple Pairing (SSP) koja ne zahteva upotrebu PIN-a.
  Ako kliknete na dugme
  Advanced Settings (Napredne postavke)
  , prikazaće se prozor
  Advanced Bluetooth Settings (Napredne Bluetooth postavke)
  . Više informacija o
  Advanced Settings (Napredne postavke)
  potražite u vodiču za žični i bežični server za štampanje.
 10. Kliknite na
  Next (Dalje)
  da biste nastavili sa konfigurisanjem štampača.
 11. Prikazuju se SGD komande za ispravno konfigurisanje štampača. Kliknite na
  Next (Dalje)
  da biste prešli na ekran
  Send Data (Slanje podataka)
  .
 12. Na ekranu
  Send Data (Slanje podataka)
  kliknite na ikonu
  Printer (Štampač)
  na koji želite da pošaljete komande ili kliknite na dugme
  File (Datoteka)
  da biste sačuvali komande u datoteci radi naknadnog korišćenja.
 13. Da biste poslali komande na štampač, kliknite na dugme
  Finish (Završi)
  . Štampač će se ažurirati, a zatim ponovo pokrenuti. Sada možete da prekinete USB vezu sa štampačem.
 14. Da biste dovršili proces Bluetooth uparivanja, omogućite otkrivanje Bluetooth uređaja na centralnom uređaju i pratite uputstva dostavljena uz glavni uređaj.