Connection (Veza) Bluetooth MAC Address (MAC adresa)
Connection (Veza) Bluetooth MAC Address (MAC adresa)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Bluetooth
MAC Address (MAC adresa)

Ovaj parametar prikazuje adresu Bluetooth uređaja.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.address