Testiranje komunikacije štampanjem
Testiranje komunikacije štampanjem

Testiranje komunikacije štampanjem

Provera rada sistema za štampanje predstavlja relativno jednostavan proces. Za operativne sisteme Windows, koristite Zebra Setup Utility ili Windows
Štampači i faksovi
ili
Uređaji i štampači
da biste pristupili i odštampali probnu nalepnicu. Za operativne sisteme koji nisu Windows, kopirajte osnovnu ASCII tekstualnu datoteku s jednom komandom (
~WC
) da biste odštampali nalepnicu statusa konfiguracije.

Testiranje štampe pomoću Zebra Setup Utility:

 1. Otvorite Zebra Setup Utility.
 2. Kliknite na ikonu novoinstaliranog štampača da biste izabrali štampač i aktivirali dugmad za konfiguraciju štampača u prozoru ispod.
 3. Kliknite na dugme
  Open Printer Tools (Otvori alatke štampača)
  .
 4. Na kartici
  Print (Štampanje)
  kliknite na red
  Print configuration label (Štampanje nalepnice konfiguracije)
  .
 5. Kliknite na dugme
  Send (Pošalji)
  . Štampač bi trebalo da odštampa izveštaj o konfiguraciji.

Testiranje štampanja pomoću menija Štampač i uređaji u operativnom sistemu Windows:

 1. Kliknite na dugme Windows
  Start
  da biste pristupili meniju
  Štampači i faksovi
  ili
  Uređaji i štampači
  . Za pristup menijima takođe možete da koristite
  Kontrolnu tablu
  . Otvorite meni.
 2. Izaberite ikonu novoinstaliranog štampača da biste izabrali štampač, a zatim kliknite desnim tasterom miša da biste pristupili meniju
  Properties (Svojstva)
  štampača.
 3. Na kartici
  General (Opšte)
  za štampač, kliknite na dugme
  Print Test Page (Odštampaj probnu stranicu)
  . Štampač bi trebalo da odštampa Windows stranicu za testiranje.

Testirajte štampanje pomoću Ethernet štampača povezanog na mrežu:

Testirajte štampanje na Ethernet štampaču koji je povezan na mrežu (LAN ili WLAN) pomoću (MS-DOS) komandi
Command Prompt
(ili
Run
iz menija Start u operativnom sistemu Windows XP):
 1. Kreirajte tekstualnu datoteku sa sledeća tri ASCII znaka:
  ~WC
 2. Sačuvajte datoteku kao: TEST.ZPL (proizvoljni naziv datoteke i naziv oznake tipa).
 3. Pročitajte IP adresu u odeljku sa statusom mreže u izveštaju o konfiguraciji štampača. Na sistemu koji je povezan na isti LAN ili WAN kao štampač, unesite sledeće u traku za adresu u prozoru veb pregledača:
  ftp (IP address) (for IP address 123.45.67.01 it would be: ftp 123.45.67.01)
 4. Unesite reč
  put
  a zatim naziv datoteke, pa
  Enter
  . Za ovu datoteku za testiranje štampanja bilo bi sledeće:
  put TEST.ZPL
  Štampač bi trebalo da odštampa novi izveštaj o konfiguraciji.