Connection (Veza) Networks (Mreže) Visibility Agent
Connection (Veza) Networks (Mreže) Visibility Agent
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Visibility Agent

Kada je štampač povezan na žičnu ili bežičnu mrežu, pokušavaće da se poveže sa Asset Visibility Service kompanije Zebra pomoću Zebra Printer Connector zasnovanog na informatičkom oblaku koristeći šifrovanu „web socket“ vezu sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata. Štampač šalje podatke za otkrivanje, postavke i upozorenja. Podaci koji se štampaju bilo kojim formatom nalepnica se NE prenose. Da biste izašli iz ove funkcije, onemogućite ovu postavku.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Prihvatljive vrednosti:
ON, OFF
SGD komanda koja se koristi:
weblink.zebra_connector.enable
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Configuration (Konfiguracija mreže)
Cloud Connect Settings (Postavke za povezivanje pomoću informatičkog oblaka)
Više informacija potražite u napomeni Odustajanje od aplikacije Asset Visibility Agent na zebra.com.