Connection (Veza) Bluetooth Minimum Security Mode (Režim minimalne bezbednosti)
Connection (Veza) Bluetooth Minimum Security Mode (Režim minimalne bezbednosti)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Bluetooth
Minimum Security Mode (Režim minimalne bezbednosti)

Ovaj parametar postavki štampača podešava režim minimalne bezbednosti za Bluetooth. Režim minimalne bezbednosti pruža različite nivoe bezbednosti, u zavisnosti od verzije radio uređaja i firmvera štampača.
Više informacija potražite u Zebra vodiču za programiranje na zebra.com/manuals.
Prihvatljive vrednosti:
1, 2, 3, 4
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.minimum_security_mode