Print (Štampanje) Print Quality (Kvalitet štampe) Print Speed (Brzina štampe)
Print (Štampanje) Print Quality (Kvalitet štampe) Print Speed (Brzina štampe)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Print Speed (Brzina štampe)

Izaberite brzinu u inčima u sekundi (ips) za štampanje nalepnice. Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet.
Prihvatljive vrednosti:
ZD621 203 tpi = 2 do 8 ips
ZD621 300 tpi = 2 do 6 ips
Povezane ZPL komande:
^PR
SGD komanda koja se koristi:
media.speed
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Print Speed (Brzina štampe)