Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze
Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze
View content for :
Product:

Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze

Senzor za prepoznavanje crnih tragova i ureza koristi detekciju refleksije. Detekcija refleksije (oblast) ne radi u podrazumevanom položaju senzora.
Prepoznavanje crne oznake traži površine koje ne reflektuju svetlost, kao što su crne oznake, crne linije, urezi ili rupe na poleđini medija, i ne reflektuju skoro infracrveni snop svetla senzora nazad u detektor senzora. Svetlo senzora i detektor crnih oznaka nalaze se jedan pored drugog ispod poklopca senzora.
  • Postavite strelicu za poravnavanje pomičnog senzora na sredinu crne oznake ili ureza na donjoj strani medija.
  • Poravnanje senzora treba podesiti što je dalje moguće od ivice medija, tako da 100% prozora senzora bude pokriveno oznakom.
  • Prilikom štampanja, mediji mogu da se pomeraju levo-desno za ±1 mm (zbog varijacija u medijima i oštećenja ivica usled rukovanja). Urezi na bočnoj strani medija takođe mogu da se oštete usled rukovanja.
Ovo pokazuje pomični senzor podešen na sredinu spoljne crne oznake.