Preporučeni raspored čišćenja
Preporučeni raspored čišćenja

Preporučeni raspored čišćenja

Pridržavajte se sledećih smernica da biste štampali nalepnice visokog kvaliteta i održali štampač u dobrom radnom stanju.

Glava za štampanje

Interval:
Očistite glavu za štampanje nakon svakih 5 odštampanih rolni.
Procedura:
Pogledajte .

Standardni štamparski valjak

Interval:
Po potrebi da bi se poboljšao kvalitet štampe. Štamparski valjci mogu da proklizaju i da izazovu izobličenje slike, a u najgorem slučaju se ne pomeraju medij (nalepnice, račune, oznake itd.).
Procedura:

Putanja medija

Interval:
Očistite po potrebi.
Metod:
Temeljno je očistite tupferima i tkaninom koji se ne linjaju natopljenim izopropil alkoholom (minimalne čistoće 99,7%). Sačekajte da alkohol potpuno ispari.
Procedura:

Unutrašnjost

Interval:
Očistite štampač po potrebi.
Metod:
Koristite meku krpu, četku ili komprimovani vazduh da biste obrisali ili izduvali prašinu i čestice iz štampača. Koristite izopropil-alkohol (minimalne čistoće 99,7%) i tkaninu za čišćenje koja se ne linja da biste rastopili materije poput ulja i prljavštine.
Procedura: Pogledajte sledeće:

Spoljašnjost

Interval:
Očistite po potrebi.
Metod:
Koristite meku krpu, četku ili komprimovani vazduh da biste obrisali ili izduvali prašinu i čestice iz štampača. Koristite izopropil-alkohol (minimalne čistoće 99,7%) i tkaninu za čišćenje koja se ne linja da biste rastopili materije poput ulja i prljavštine

Opcija dozatora nalepnica

Interval:
Po potrebi da bi se poboljšale operacije doziranja nalepnica.
Procedura:

Opcija sekača

Interval:
Ne predstavlja komponentu koju može da servisira operater. Nemojte čistiti unutar otvora za sečenje niti mehanizma sečiva. Za čišćenje okvira (kućišta) sekača možete da koristite spoljno čišćenje.
Metod:
Pozovite servisera.
Procedura:
Nije primenljivo.
Jedinica sekača ne sadrži delove koje može da servisira operater. Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.
Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje. Čišćenje može da uništi sečivo.
Korišćenje neodobrenih alatki, pamučnih štapića sa vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd; sve to može oštetiti ili skratiti upotrebljivi vek sekača ili dovesti do vezivanja sekača.