Problem: Nekontinuirane nalepnice se ponašaju kao kontinuirane nalepnice.
Problem: Nekontinuirane nalepnice se ponašaju kao kontinuirane nalepnice.

Problem: Nekontinuirane nalepnice se ponašaju kao kontinuirane nalepnice.

Uslov

U štampač je poslat nekontinuirani format za nalepnice sa odgovarajućim medijima nalepnica ubačenim u štampač, ali se štampa kao da je u pitanju kontinuirana rolna.

Uzrok

Štampač je konfigurisan za kontinuirane medije.

Rešenje

Interna podrška za štampač
  • Podesite štampač za odgovarajuću vrstu medija (prorez / urez, uzastopno ili oznaka).
  • Kalibrišite štampač pomoću opcije Pokreni SmartCal kalibraciju medija.
  • Ako je potrebno, koristite ručnu kalibraciju medija za tipove medija koji se teško kalibrišu.