Povezivanje sa štampačem
Povezivanje sa štampačem
View content for :
Product:

Povezivanje sa štampačem

Štampač podržava širok spektar opcija za komunikaciju prilikom korišćenja.
Štampač podržava razne opcije interfejsa i konfiguracije. To obuhvata:
  • Universal Serial Bus (USB 2.0) interfejs – standardno.
  • Serijski RS232 – instaliran ili kao opcija za nadogradnju na terenu
  • Ethernet (LAN) – instaliran ili kao opcija za nadogradnju na terenu
  • Fabrički instalirana opcija ili kao nadogradnja na terenu za bežičnu vezu uz Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth 4.2 (4.1 kompatibilnost)
    • Modeli sa Wi-Fi funkcijom obuhvataju Bluetooth vezu male potrošnje energije (veza male brzine) za konfigurisanje štampača pomoću softvera na Android ili iOS uređaju.