Automatyczna szybkość transmisji
Automatyczna szybkość transmisji

Automatyczna szybkość transmisji

Automatyczna synchronizacja szybkości transmisji umożliwia drukarce automatyczne dopasowanie parametrów komunikacji komputera-hosta.
Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić automatyczną synchronizację szybkości transmisji:
 1. Naciśnij i przytrzymaj
  FEED
  (Podawanie), aż zielona kontrolka stanu mignie raz, dwa razy, a następnie trzy razy.
 2. Gdy kontrolka stanu miga, wyślij sekwencję polecenia
  ^XA^XZ
  do drukarki.
 3. Gdy drukarka i host są zsynchronizowane, kontrolka stanu świeci na zielono w sposób ciągły.
Podczas automatycznej synchronizacji szybkości transmisji opcja drukowania etykiet jest niedostępna.