Czyszczenie czujnika
Czyszczenie czujnika
View content for :
Product:

Czyszczenie czujnika

Na czujnikach nośników może gromadzić się kurz.
 1. Delikatnie wymieć kurz; jeśli okaże się to konieczne, użyj do tego celu suchego wacika. Jeśli pozostaną kleje lub inne zanieczyszczenia, użyj wacika zwilżonego alkoholem, aby je usunąć. Delikatnie wyczyść powierzchnię czujnika za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza, aby wydmuchać kurz z czujnika.
  NIE używaj sprężarki powietrza do czyszczenia czujnika. Olej z pompy i brudna woda zanieczyszczą drukarkę i głowicę drukującą.
 2. Za pomocą suchego wacika usuń wszelkie pozostałości, które mogły pozostać po pierwszym czyszczeniu.
 3. Powtarzaj odpowiednio czynności 1 i 2 aż do usunięcia z czujnika wszystkich zanieczyszczeń i smug.
  1
  Czujnik odstępu
  3
  Czujnik pobrania etykiety
  2
  Czujnik czarnej linii
  4
  Czujnik końca taśmy