Klawiatura KDU Plus — wyposażenie dodatkowe drukarki
Klawiatura KDU Plus — wyposażenie dodatkowe drukarki

Klawiatura KDU Plus — wyposażenie dodatkowe drukarki

Klawiatura KDU Plus to urządzenie końcowe, które zostało wyposażone w pamięć do przechowywania plików i danych jednej zdalnej drukarki lub większej liczby takich drukarek. Wygląd klawiatury KDU Plus jest zbliżony do klawiatury laptopa, jest ona większa niż w oryginalnej wersji projektu klawiatury KDU firmy Zebra.
Klawiatura KDU Plus służy do następujących funkcji:
  • Wyświetlanie formularzy etykiet przechowywanych w drukarce
  • Pobieranie formularzy etykiet przechowywanych w drukarce
  • Wprowadzanie danych zmiennych
  • Drukowanie etykiet
  • Przechowywanie i przesyłanie plików
Klawiatura KDU Plus została przewidziana do pracy z drukarkami ZPL i EPL poprzez dynamiczne wykrywanie i przełączanie konfiguracji łączności drukarki (urządzenie DTE lub DCE), zgodnie z ustawieniem na drukarce Zebra. Domyślnie klawiatura KDU Plus uruchamia tryb formularzy. Powyższa opcja jest zgodna z pracą oryginalnej klawiatury KDU firmy Zebra. Klawiaturę KDU Plus można skonfigurować do pracy także w trybie ZPL lub terminala.
Klawiatura KDU Plus umożliwia przesyłanie plików i przechowywanie danych. Jest to doskonałe rozwiązanie do obsługi zdalnych i autonomicznych drukarek z formularzami etykiet, logo i zestawami mniejszych czcionek.
Klawiatura KDU Plus ma dwa konfigurowalne porty szeregowe oraz port PS/2 służący do podłączania jej do innych urządzeń wejściowych, takich jak skanery, wagi itp.
Napięcie +5 woltów z portu szeregowego drukarki (styk 9) zasila klawiaturę KDU Plus i podłączone do niej urządzenia wejściowe.
Maksymalne natężenie prądu w porcie szeregowym drukarki G-Series: 750 mA
Natężenie prądu klawiatury KDU Plus bez podłączonych zewnętrznych urządzeń wejściowych wynosi: 50 mA
* Nie są to wartości rzeczywiste
(45 mA + 120 mA + 25 mA) + 50 mA < maks. natężenie prądu
Porty wejściowe klawiatury KDU Plus (AUX1, AUX2 oraz PS/2) nie mają bezpiecznika. Przekroczenie całkowitego dostępnego poboru prądu może spowodować uszkodzenie urządzenia wejściowego, klawiatury KDU Plus lub drukarki.