Čišćenje ispisne glave
Čišćenje ispisne glave

Čišćenje ispisne glave

Kako bi operacije ispisivanja bile optimalne, očistite ispisnu glavu svaki put kad uložite novu rolu medija.
Uvijek upotrijebite novu olovku za čišćenje ispisne glave. Na staroj, upotrijebljenoj olovci nalaze se onečišćenja od prethodnih upotreba koja mogu oštetiti ispisnu glavu.
Ispisna glava jako se zagrije tijekom ispisivanja. Nemojte dirati ispisnu glavu kako biste je zaštitili od oštećenja, a sebe od ozljeda. Za održavanje ispisne glave upotrebljavajte isključivo olovku za čišćenje.
Tijekom rada s ispisnom glavom ili elektroničkim komponentama koje se nalaze ispod gornjeg poklopca pridržavajte se sigurnosnih procedura. Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu i druge elektroničke komponente u ovom uređaju.