Izbornik Ports (Ulazi)
Izbornik Ports (Ulazi)

Izbornik Ports (Ulazi)

Ova tablica opisuje stavke izbornika Ports (Ulazi).
Stavke izbornika Ports (Ulazi)
Postavka
Opis, prihvaćene vrijednosti i metode konfiguracije
BAUD RATE (Brzina prijenosa)
Odaberite vrijednost brzine prijenosa sukladno onoj koju upotrebljava glavno računalo.
Prihvaćene vrijednosti:
 • 115 200
 • 57 600
 • 38 400
 • 28 800
 • 19 200
 • 14 400
 • 9600
 • 4800
Povezane naredbe ZPL:
^SC
Upotrijebljena naredba SGD:
comm.baud
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Serial Communications Setup(Postavljanje serijske komunikacije)
DATA BITS (Podatkovni bitovi)
Odaberite vrijednost podatkovnih bitova sukladno onoj koju upotrebljava glavno računalo.
Prihvatljive vrijednosti: 7 ili 8
Povezane naredbe ZPL:
^SC
Upotrijebljena naredba SGD:
comm.data_bits
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Serial Communications Setup(Postavljanje serijske komunikacije)
PARITY (Paritet)
Odaberite vrijednost pariteta sukladnu onoj koju upotrebljava glavno računalo.
Prihvaćene vrijednosti:
 • NONE
 • EVEN
 • ODD
Povezane naredbe ZPL:
Upotrijebljena naredba SGD:
^SC
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Serial Communications Setup(Postavljanje serijske komunikacije)
HOST HANDSHAKE (Razmjena signala s glavnim računalom)
Odaberite protokol razmjene signala sukladan onom koji upotrebljava glavno računalo.
Prihvaćene vrijednosti:
 • XON/XOFF
 • RTS/CTS
 • DSR/DTR
Povezane naredbe ZPL:
^sc
Upotrijebljena naredba SGD:
comm.handshake
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
Serial Communications Setup(Postavljanje serijske komunikacije)
WML
Pogledajte verziju za Wireless Markup Language (WML). Ova se vrijednost ne može promijeniti.