Izbornik s postavkama
Izbornik s postavkama

Izbornik s postavkama

Ova tablica opisuje stavke izbornika s postavkama.
Stavke izbornika s postavkama
Postavka
Opis, prihvaćene vrijednosti i metode konfiguracije
DARKNESS (Zatamnjenost)
Postavite zatamnjenost ispisa na najnižu postavku koja omogućuje dobru kvalitetu ispisa. Ako zatamnjenost ispisa postavite na preveliku vrijednost, slika na naljepnici možda se neće ispisati jasno, crtični kodovi možda se neće točno skenirati, vrpca može progorjeti ili se ispisna glava može prerano istrošiti.
Ako želite, generirajte izvješće o kvaliteti ispisa kako biste utvrdili najbolju postavku zatamnjenosti. Pogledajte Ispisivanje izvješća o kvaliteti ispisa (samotestiranje – gumb FEED (Ulaganje)).
Prihvaćene vrijednosti: 0 – 30
Povezane naredbe ZPL:
^MD
,
~SD
Upotrijebljena naredba SGD:
print.tone
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Darkness(Zatamnjenost)
PRINT SPEED (Brzina ispisivanja)
Odaberite brzinu ispisivanja naljepnice u inčima po sekundi (ips). Manje brzine ispisivanja obično donose bolju kvalitetu ispisa.
Prihvaćene vrijednosti:
 • ZD620 203 dpi = 2 – 8 ips
 • ZD620 300 dpi = 2 – 6 ips
 • ZD420 203 dpi = 2 – 6 ips
 • ZD420 300 dpi = 2 – 4 ips
Povezane naredbe ZPL:
^PR
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.media_type
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Print Speed(Brzina ispisivanja)
MEDIA TYPE (Vrsta medija)
Odaberite vrstu medija koji upotrebljavate.
Prihvaćene vrijednosti: CONTINUOUS (Kontinuirano), GAP/WEB (Praznina/mreža), MARK/NOTCH (Oznaka/zarez)
Ako odaberete CONTINUOUS (Kontinuirano), morate uključiti duljinu naljepnice u format naljepnice (
^LL
ako upotrebljavate ZPL). Ako odaberete GAP/WEB (Praznina/mreža) ili MARK/NOTCH (Oznaka/zarez) za razne medije koji nisu kontinuirani, pisač ulaže medije kako bi izračunao duljinu naljepnice.
Povezane naredbe ZPL:
^MN
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.media_type
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Media Type(Vrsta medija)
PRINT METHOD (Metoda ispisivanja)
Odredite treba li pisač upotrebljavati vrpcu za ispisivanje.
Prihvaćene vrijednosti:
 • THERMAL TRANS (Toplinski prijenos) – upotrebljava vrpcu i medij za toplinski prijenos.
 • DIRECT THERMAL (Izravno toplinsko) – upotrebljava medije za izravno toplinsko ispisivanje i ne upotrebljava vrpcu.
Povezane naredbe ZPL:
^MT
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.print_method
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Print Method(Metoda ispisivanja)
TEAR OFF (Kidanje)
Podešava položaj zaustavljanja medija nakon ispisivanja naljepnice. Položaj zaustavljanja određuje nalazi li se točka kidanja na naljepnicama ili između njih.
Po potrebi pomaknite položaj medija iznad crte za kidanje nakon ispisivanja.
 • Manji brojevi pomiču medije u pisač za navedeni broj točaka (crta kidanja pomiče se rubu upravo ispisane naljepnice).
 • Veći brojevi pomiču medije iz pisača (crta kidanja pomiče se vodećem rubu sljedeće naljepnice).
Prihvaćene vrijednosti: - 120 – + 120
Povezane naredbe ZPL:
~TA
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.tear_off
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Tear Off(Kidanje)
PRINT WIDTH (Širina ispisa)
Prihvaćene vrijednosti:
 • ZD620 203 dpi = 0002 – 832 točaka
 • ZD620 300 dpi = 0002 – 1280* točaka
 • ZD420 203 dpi = 0002 – 832 točaka
 • ZD420 300 dpi = 0002 – 1280* točaka (način rada EPL ima maksimalnu zadanu širinu od 1248 točaka.)
Prevelika širina ispisa troši memoriju za formatiranje.
Ispisivanje izvan rubova naljepnice i na tiskarskom valjku može oštetiti tiskarski valjak.
Povezane naredbe ZPL:
^PW
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.print_width
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Print Width(Širina ispisa)
Ako postavite premalu širinu, dijelovi formata naljepnice možda se neće ispisati na mediju.
Postavka može utjecati na vodoravni položaj formata naljepnice ako je slika preokrenuta ZPL II naredbom
^POI
.
PRINT MODE (Način ispisivanja)
Odaberite način ispisivanja koji je kompatibilan s opcijama vašeg pisača. Informacije o funkcioniranju odabira načina ispisivanja s različitim opcijama pisača potražite u odjeljku Odabir načina ispisivanja.
Prihvaćene vrijednosti: TEAR-OFF (Kidanje), PEEL-OFF (Odljepljivanje), CUTTER (Rezač)
Povezane naredbe ZPL:
^MM
Upotrijebljena naredba SGD:
media.printmode
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Print Mode(Način rada ispisivanja)
LABEL TOP (Vrh naljepnice)
Po potrebi pomiče položaj slike okomito na naljepnici.
 • Negativni brojevi pomiču sliku na naljepnici prema gore (prema ispisnoj glavi).
 • Pozitivni brojevi pomiču sliku na naljepnici prema dolje (odmiču je od ispisne glave) za navedeni broj točaka.
Prihvaćene vrijednosti: - 120 – + 120
Povezane naredbe ZPL:
^LT
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Label Top(Vrh naljepnice)
LEFT POSITION (Lijevi položaj)
Po potrebi pomiče položaj slike vodoravno na naljepnici.
 • Negativni brojevi pomiču lijevi rub slike prema lijevom rubu naljepnice za odabrani broj točaka.
 • Pozitivni brojevi pomiču desni rub slike prema desnom rubu naljepnice.
Prihvaćene vrijednosti: - 9999 – 9999
Povezane naredbe ZPL:
^LS
Upotrijebljena naredba SGD:
zpl.left_position
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Left Position(Lijevi položaj)
REPRINT MODE (Način rada za ponovno ispisivanje)
Kad je omogućen način rada za ponovno ispisivanje, možete ponovo ispisati zadnju ispisanu naljepnicu pritiskom gumba
FEED
(Ulaganje).
Prihvaćene vrijednosti: ON (Uključeno) ili OFF (Isključeno) (zadano)
Povezane naredbe ZPL:
^JZ
Upotrijebljena naredba SGD:
zpl.left_position
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje: trenutačno nije podržano
LABEL LENGTH MAX (Maksimalna duljina naljepnice)
Ova postavka kontrolira udaljenost koju uslužni programi pisača, kao što je SmartCal, upotrebljavaju za automatsko prepoznavanje naljepnica (crna oznaka, zarez ili praznina/mreža). Ako pisač ne prepozna i kalibrira naljepnicu, pretpostavlja da je uložen kontinuirani medij.
Postavite vrijednost na najdužu naljepnicu koja se upotrebljava s pisačem plus 25,4 mm (1 inč) veće od maksimalne duljine naljepnice. Idealno bi bilo da upotrijebite dva puta vrijednost maksimalne duljine naljepnice plus 1 inč.
Na prikazanoj slici 1 predstavlja duljinu naljepnice, 2 prazninu između naljepnica, a 3 postavku koja predstavlja duljinu jedne naljepnice plus inč.
Prihvaćene vrijednosti: 1 – 39 (inči), 39 zadano
Povezane naredbe ZPL:
^ML
(
^LL
,
^PW
)
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.label_length_max
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Maximum Length(Maksimalna duljina)