Upravljanje memorijom pisača i pripadajuća izvješća o statusu
Upravljanje memorijom pisača i pripadajuća izvješća o statusu

Upravljanje memorijom pisača i pripadajuća izvješća o statusu

Za lakše upravljanje resursima pisača, pisač podržava nit naredbi za formatiranje.
S tim naredbama možete:
  • upravljati memorijom.
  • prenositi objekte (između memorijskih područja, uvoz i izvoz).
  • dodjeljivati nazive objektima.
  • ispisivati različita izvješća o radnom statusu pisača.
Te naredbe vrlo su slične starim naredbama za DOS, poput
DIR
(popisivanje direktorija) i
DEL
(brisanje datoteke). Najčešća izvješća također su dio Zebra Setup Utilities i upravljačkog programa ZebraDesigner za sustav Windows.
Unutar ove vrste formata (oblika) preporučuje se izdavanje pojedinačnih naredbi radi lakše ponovne primjene kao alata za održavanje i razvoj.
^XA
Pokrenite naredbu za formatiranje
Jedna naredba za formatiranje za laku ponovnu primjenu.
^XZ
Dovršite naredbu za formatiranje
Mnoge naredbe za prijenos objekata i upravljanje/izvješća o memoriji upravljačke su naredbe (
~
). One ne moraju biti u formatu (obliku). Pisač će ih obraditi odmah po primanju, bez obzira jesu li u formatu (obliku) ili ne.