Čišćenje senzora – gornja polovica pisača ZD620/ZD420 s toplinskim prijenosom
Čišćenje senzora – gornja polovica pisača ZD620/ZD420 s toplinskim prijenosom

Čišćenje senzora – gornja polovica pisača ZD620/ZD420 s toplinskim prijenosom

  1. Limenkom komprimiranog zraka ispušite sklop gornjeg senzora mreže (praznina) ispod ispisne glave.
    Ako cijeli senzor treba temeljito očistiti (što se vrlo rijetko događa), čišćenje bi trebao izvršiti serviser.