Konvencije obeležavanja
Konvencije obeležavanja

Konvencije obeležavanja

U ovom dokumentu se koriste sledeće konvencije:
 • Podebljan
  tekst se koristi da označi sledeće:
  • Nazive dijaloga, prozora i ekrana
  • Nazive padajućih lista i polja liste
  • Nazive polja za označavanje i dugmadi
  • Ikone na ekranu
  • Nazive tastera na tastaturi
  • Nazive dugmadi na ekranu
 • Znak nabrajanja (•) označava:
  • Stavke radnji
  • Listu drugih opcija
  • Listu obaveznih koraka koji nisu nužno uzastopni.
 • Uzastopne liste (na primer, liste koje opisuju detaljne procedure) prikazane su kao numerisane liste.