Preporučeni raspored čišćenja
Preporučeni raspored čišćenja

Preporučeni raspored čišćenja

Deo štampača
Interval čišćenja
Procedura čišćenja
Glava za štampanje
Nakon svakih pet (5) odštampanih rolni.
Valjak (pogonski) za štampanje
Po potrebi da bi se poboljšao kvalitet štampe. (Valjci za štampanje mogu da proklizaju i da izazovu izobličenje slike, a u najgorem slučaju ne pomeraju ubačen medij za štampanje.)
Putanja medija
Po potrebi.
Temeljno je očistite štapićima za čišćenje bez vlakana i tkaninom natopljenim 90% izopropil alkoholom. Sačekajte da alkohol potpuno ispari. Pogledajte odeljak Čišćenje putanje medija
Unutrašnjost
Po potrebi.
Koristite meku krpu, četku ili komprimovani vazduh da biste obrisali ili izduvali prašinu i čestice iz štampača. Koristite 90% izopropil alkohol i tkaninu za čišćenje bez vlakana da biste rastopili materije poput ulja i prljavštine.
Spoljašnjost
Po potrebi.
Koristite meku krpu, četku ili komprimovani vazduh da biste obrisali ili izduvali prašinu i čestice iz štampača. Spoljašnjost štampača može se čistiti tkaninom navlaženom običnim rastvorom sapunice i vode. Koristite samo minimalnu količinu rastvora za čišćenje da rastvor ne bi dospeo u druge delove štampača. Nemojte ovom metodom da čistite konektore ili unutrašnjost štampača.
Opcija dozatora nalepnica
Po potrebi da bi se poboljšale operacije doziranja nalepnica.
Pogledajte odeljak Čišćenje dozatora nalepnica.
Opcija sekača
Pozovite servisera. Sekač nije komponenta koju može da servisira operater. Jedinica sekača ne sadrži delove koje može da servisira korisnik.
Međutim, za čišćenje okvira (kućišta) sekača možete da koristite proceduru za spoljno čišćenje.
UPOZORENJE NA POSEKOTINE!
Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.
Nemojte čistiti unutar otvora za sečenje niti mehanizma sečiva. Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje. Čišćenje može da uništi sečivo.
Korišćenje neodobrenih alatki, štapića sa pamučnom vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd. za čišćenje sekača može oštetiti ili skratiti upotrebljivi vek sekača ili dovesti do njegovog zaglavljivanja.