Instaliranje adaptera rolne medija
Instaliranje adaptera rolne medija

Instaliranje adaptera rolne medija

Adapteri rolne medija se mogu pohabati ako se previše često menjaju. Ako je moguće, pokušajte da smanjite broj zamena.
 1. Stavite jedan zavrtanj u gornji otvor za montiranje adaptera na držaču rolne.
 2. Torx ključem okrećite zavrtnje udesno dok vrh zavrtnja samo malo ne počne da štrči iz unutrašnjosti držača rolne.
  Zavrtnji su samourezujući.
 3. Postavite adapter unutrašnji deo držača rolne.
  Veća strana adaptera treba da bude na vrhu. Glatka strana (bez neravnina) treba da bude okrenuta ka sredini štampača.
 4. Poravnajte gornji otvor za zavrtanj sa zavrtnjem koji štrči i čvrsto ih zakačite za telo držača rolne.
 5. Pritegnite zavrtanj dok ne bude zazora između adaptera i držača rolne.
  Nemojte da pritežete dalje od ove tačke. Prekomerno pritezanje će oštetiti navoj.
 6. Ubacite zavrtanj u donji otvor za montiranje adaptera. Dobro zakačite adapter za držač rolne dok pričvršćujete zavrtanj. Pritegnite zavrtanj dok ne bude zazora između adaptera i držača rolne.
  Nemojte da pritežete dalje od ove tačke. Prekomerno pritezanje će oštetiti navoj.
 7. Ponovite pomenute korake za drugi adapter i držač rolne.
Pri uklanjanju adaptera medija radi štampanja na standardnim jezgrima rolne mogu da ostanu delići plastike na bočnim delovima držača rolne medija koji se taru o rolnu. Te delove vratite nazad u bočnu stranu držača rolne medija.