Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji
Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji

Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji

Pre nego što štampač povežete sa računarom, proverite da li štampač radi ispravno. To možete da učinite tako što ćete odštampati izveštaj o konfiguraciji.
Informacije koje se nalaze u izveštaju o konfiguraciji mogu biti korisne pri instalaciji štampača i rešavanju problema sa njim.
  1. Proverite da li su mediji (i traka, ako štampate sa termalnim prenosom) ispravno ubačeni u štampač i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
  2. Uključite napajanje štampača.
  3. Kada štampač bude spreman (kada indikator „STATUS“ (Status) počne neprekidno da svetli zelenom bojom), pritisnite i zadržite dugme
    FEED
    (Uvlačenje) oko dve sekunde dok indikator „STATUS“ (Status) ne zatreperi jednom, zatim pustite dugme.
Biće odštampani izveštaji o štampaču i konfiguraciji. Kada se štampač zaustavi, indikator „STATUS“ (Status) će početi da svetli zelenom bojom.
Ako ne možete da odštampate ove izveštaje, pogledajte odeljak Rešavanje problema.