Zamena potrošnog materijala tokom korišćenja štampača
Zamena potrošnog materijala tokom korišćenja štampača

Zamena potrošnog materijala tokom korišćenja štampača

Ako nestane medija (traka, nalepnice, računi, oznake, ulaznice itd.) tokom štampanja, ostavite štampač uključen dok ponovo ubacujete medije. (Ako isključite štampač, dolazi do gubitka podataka.) Nakon što ubacite novu rolnu medija ili traku, samo pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) da biste nastavili sa štampanjem.