รูปแบบการใช้งาน NFC
รูปแบบการใช้งาน NFC

รูปแบบการใช้งาน NFC

พาสซีฟ

  • การจับคู่ผ่าน Bluetooth – ทำให้แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์พกพาจับคู่กับเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ภายในขอบเขตของโปรไฟล์ความปลอดภัยที่ใช้ โดยจะต้องมีแอดเดรส Bluetooth และหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์
  • การเรียกใช้แอป – สั่งให้แอปที่พัฒนาโดย Zebra หรือบริษัทอื่น เริ่มทำงานบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเทอร์มินอล
  • การเปิดเว็บไซต์ – สั่งให้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเทอร์มินอลเปิดเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย Zebra หรือบริษัทอื่น
การนำสมาร์ทโฟนที่เปิดใช้งาน NFC มาแตะที่ไอคอนแตะสั่งพิมพ์ จะทำให้เข้าถึงข้อมูลเครื่องพิมพ์เครื่องนั้นได้ทันที เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NFC และผลิตภัณฑ์ของ Zebraได้ที่ zebra.com/nfc นอกจากนี้ยังสามารถใช้ NFC ในการจับคู่ Bluetooth ได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link-OS Multiplatform SDK